BIZNES od KUCHNI – warsztaty przedsiębiorczości gospodarczej

          W dniach 25.09 – 04.10.2022r w Ośrodku Edukacyjno-Szkoleniowym „ Czardworek” w Przysietnicy k/Brzozowa odbyły się warsztaty pt. Biznes od kuchni” -innowacyjne warsztaty przedsiębiorczości gastronomicznej”. Organizatorem warsztatów było Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych FRAM w partnerstwie z Konstantinowską Wyższą Szkołą Zawodową z Konstantynówki w Ukrainie. Projekt został sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji MEiN.

          Projekt powstał z inicjatywy młodzieży, która chce rozwijać i związać się z branżą gastronomiczną oraz spełnić swoje marzenia w założeniu własnej działalności gospodarczej. W projekcie wzięło udział 40 osób, (z Polski 20 osób – 18 uczestników + 2 opiekunów, z Ukrainy 20 osób – 18 uczestników + 2 opiekunów). Głównym celem warsztatów było przygotowanie młodych ludzi do zaplanowania i otworzenia własnego biznesu, a także zapoznanie ich  z kierunkami działalności gastronomicznej oraz z obecnie panującymi trendami w tej branży.

          W tym celu młodzież wzięła udział w wyjazdach studyjnych do Krakowa, Krosna, Jasła, Rzeszowa oraz w Bieszczady do renomowanych obiektów gastronomicznych . W tych obiektach odbyły się spotkania z managerami, szefami kuchni oraz pracownikami marketingu. Podczas tych spotkań młodzież zapoznała się z historią i bieżącym funkcjonowaniem  lokali oraz wzięła udział w degustacji reprezentacyjnych potraw.

          W trakcie pobytu w Ośrodku uczestnicy wymiany mieli zajęcia z ekspertami w dziedzinie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem działalności gastronomicznej.

          Podczas zajęć praktycznych mieli okazję stworzyć własne potrawy pod okiem doświadczonych szefów kuchni.

          Wspierani wiedzą i doświadczeniami ekspertów  zapoznali się z podstawami  prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości, ekonomii, marketingu, reklamy oraz  cyfryzacji . W trakcie projektu uczestnicy stworzyli własne biznesplany, które w przyszłości mogą być wykorzystane przy zakładaniu działalności . Młodzież wspólnie opracowała poradnik dla poczatkującego przedsiębiorcy w trzech językach – polskim, ukraińskim i angielskim.

          Przez cały czas trwania projektu oprócz zajęć warsztatowych młodzież miała zajęcia z nauki języka polskiego, ukraińskiego i angielskiego. Ponadto młodzież prezentowała swoje regiony oraz inne umiejętności takie jak : taniec, muzyka, fotografia. Na koniec projektu odbyła się konferencja podczas której zostały zaprezentowane rezultaty warsztatów.

Informację o projekcie znajdziecie również na stronach Echa dnia i Facebooku

Projekt został sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji MEiN.

Warsztaty zostały sfinansowane przez   Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzież

 

„Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.”

 

Kilka zdjęć z projektu