Copywriter – zawód z przyszłością. Warsztaty kreatywnego pisania – Wizyta przygotowawcza

W dniach 2-3 lipca br. w Przysietnicy odbywała się wizyta przygotowawcza przed wymianą młodzieży z Polski i Ukrainy. Nasze stowarzyszenie wspólnie z oddziałem połtawskim Związku Pisarzy Ukrainy w ramach Programu Erasmus+ organizuje wymianę młodzieży w związku z projektem „Copywriter – zawód z przyszłością. Warsztaty kreatywnego pisania”.

Z ramienia strony ukraińskiej w wizycie przygotowawczej wzięli udział: Olena Garan oraz Oleksandr Kołomijczuk. Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych FRAM reprezentowali: Dariusz Chmielowiec i Jakub Radzięciak.

Partnerzy dokonali wizytacji ośrodka, zapoznali się z warunkami pobytu, zakwaterowania, wstępnego podziału pokoi. Rozmawiali o organizacji podróży uczestników na wymianę, ich ubezpieczeniu, bezpieczeństwie podróży i pobytu uczestników.

Tematyka spotkania obejmowała też kwestie żywieniowe i zdrowotne, omówienie specjalnych potrzeb uczestników, osób z mniejszymi szansami. Zostały również omówione harmonogramy dzienne pobytu, warsztaty i zajęcia z ekspertami, ewaluacja, sposoby upowszechniania rezultatów projektu, doprecyzowanie podziału obowiązków pomiędzy partnerami.

Na zakończenie wizyty obie strony podpisały umowę partnerską. Mobilność młodzieży rozpocznie się 15 lipca br.