Kolonia letnia dla dzieci i młodzieży pochodzących z woj. podkarpackiego.

            W terminie od 24.06 do 07.07.2018 Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych FRAM, dzięki środkom otrzymanym od Wojewody Podkarpackiego, zorganizowało wypoczynek letni dla 100 dzieci pochodzących z rodzin o niskich dochodach.

            Podczas kolonii letniej odbyły się zajęcia, które umożliwiły wzbogacenie wiedzy na temat historii Polski, zwłaszcza w zakresie II RP i 100-lecia odzyskania Niepodległości z uwzględnieniem regionu bieszczadzkiego, które sprzyjały kształtowaniu postaw patriotycznych, obywatelskich, w tym wolontariackich w celu wychowania dla pokoju i aktywnego obywatelstwa oraz które, wzbogacały wiedzę uczestników w zakresie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz w zakresie polskiej i bieszczadzkiej kultury. Program kolonii zawierał elementy wychowawcze i kulturoznawcze. Uwzględniał również możliwość pobytu w miejscach historycznych i kulturowych oraz krajoznawczych w regionie wypoczynku. Zawierał elementy promocji wartości społecznych i kulturowych.

            W trakcie pobytu zostały zorganizowane poniższe wycieczki: – wycieczka na Małą Rawkę – podziwianie pięknych Bieszczad oraz zwiedzanie Zapory nad Soliną, jednej z największych atrakcji regionu. – do Przemyśla, zwiedzanie centrum miasta – zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca związane z historią, m.in. linia Mołotowa, pomnik Orląt Przemyskich, czy tablica upamiętniająca Józefa Piłsudskiego. Wejście na Kopiec Tatarski.

            Ponadto dzieci i młodzież w trakcie wypoczynku miała zorganizowane dodatkowe atrakcje: – wizyta w Urzędzie Miasta w Ustrzykach Dolnych – spotkanie z przedstawicielem UM, który opowiedział o zasłużonych postaciach II RP i symbolach narodowych, – wizyta w Muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych, – wizyta w Bibliotece w Ustrzykach Dolnych – spotkanie z przedstawicielem Biblioteki, który opowiedział o historii miasta oraz o czasach wojennych w Bieszczadach, – wizyta w Regionalnej Izbie Pamięci w Ustrzykach Dolnych – podziwianie zbiorów dotyczących historii, kultury, sportu i turystyki, – oraz wizyta w Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych.

            Realizacja projektu była idealną okazją dla dzieci i młodzieży do rozwijania zainteresowań aktywnymi formami wypoczynku, do rozwijania postaw patriotycznych i społecznych oraz do zaznajomienia się z kulturą i historią regionu poprzez zwiedzanie ciekawych, niejednokrotnie naznaczonych wydarzeniami historycznymi miejsc. Wyjazdy umożliwiły młodym ludziom poznanie kultury regionalnej i dziedzictwa kulturowego.

  Kolonia została sfinansowana ze środków Wojewody Podkarpackiego