I TY MOŻESZ URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE

„I Ty możesz uratować komuś życie” – to hasło przewodnie Polsko-Ukraińskich Warsztatów Pierwszej Pomocy i Ratownictwa Medycznego, które odbyły się w dniach 16-25.09.2018 w Przysietnicy k/Brzozowa dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Wśród uczestników udział wzięli również wychowankowie Domu Dziecka w Skopaniu.

Każdy z uczestników warsztatów mógł się przekonać o tym że każdy z nas może uratować życie drugiej osobie, zarówno osobie bliskiej jak też zupełnie obcej np. na ulicy.

Warsztaty zostały przeprowadzone przez profesjonalne służby medyczne: ratowników medycznych, pielęgniarki i lekarzy na co dzień pracowników Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego.

Program zajęć z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej został oparty na aktualnych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji i Polskiej Rady Resuscytacji ( wytyczne 2015 ).

W trakcie warsztatów prowadzono zajęcia w formie symulacji medycznej co należy tu podkreślić, jest innowacyjnym sposobem nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród osób które nie są studentami uczelni medycznych i nie są związane zawodowo z medycyną.

Wszystkie zajęcia zostały zaplanowane tak, by uczestnicząca w nich młodzież czuła się komfortowo, dlatego poza lekcjami stricte medycznymi, przewidziane były różnego rodzaju atrakcje, urozmaicające czas.

W skład takich odskoczni wchodziły dyskoteki, gry terenowe z elementami pierwszej pomocy, ogniska, ścianka wspinaczkowa, czy niezwykle oryginalny lot

miotłowy, pozwalający poczuć się jak bohater słynnej na całym świecie książki Harry Potter.

Zajęcia o charakterze edukacyjnym organizowane były w taki sposób, by jak najlepiej oddać klimat sytuacji zagrożenia i działania pod presją czasu, dlatego organizatorzy oprócz klasycznych ćwiczeń na fantomach i spokojnej nauki prawidłowego reagowania, przewidzieli odgrywanie scenek.

W jednej z takich inscenizacji poszukiwano zaginionego lotnika, który ewakuował się ze spadającego samolotu. Po odnalezieniu poszkodowanego, trzeba było ocenić stan mężczyzny i w odpowiedni sposób udzielić mu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zawiadomić odpowiednie służby. Innego rodzaju zajęciami był pokaz profesjonalnego działania ratowników, którzy przyjechali na warsztaty karetką do specjalnie zainscenizowanej sceny, gdzie poszkodowany spadł z dachu z wbitym ciałem obcym. Przy wykonywaniu czynności młodzież miała okazję oglądać, jak zachować się w takiej sytuacji i słuchać komentarza, objaśniającego co dokładnie się dzieje. Po uratowaniu pechowego pracownika, który nieszczęśliwie upadł, goście przeprowadzili wykład edukacyjny, pokazując między innymi w jaki sposób korzystać z urządzenia AED oraz udzielili wiele przydatnych wskazówek, wynikających z wieloletniego doświadczenia przy pracy z poszkodowanymi.

Potwierdzeniem zaangażowania uczestników jest bardzo dobrze zaliczony końcowy test wiedzy, pokazujący że młodzież wykorzystała swoją szansę na podniesienie kompetencji. Niezaprzeczalną wartością tych warsztatów, był ich międzynarodowy charakter, obrazujący jednoznacznie, że pierwsza pomoc jest wiedzą uniwersalną, stosowaną na całym świecie, bo wszędzie może zdarzyć się sytuacja, w której te informacje i praktyczne umiejętności mogą okazać się użyteczne.

Warsztaty zostały sfinansowane przez   Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzież

 

„Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.”