TANIEC SZTUKĄ WOLNOŚCI – WARSZTATY CHOREOGRAFICZNE

„Taniec sztuką wolności – warsztaty choreograficzne”

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ .

Projekt zrealizowany przez Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Fram” we współpracy z partnerem z Ukrainy – Public organization „Association of Creative Initiatives”.

Realizacja poprzedzona była spotkaniem przygotowawczym w dniach 12.12.2018r. – 13.12.2018r., podczas którego liderzy oraz przedstawiciele grup omówili szczegółowo kwestie organizacyjne, obowiązki organizatora i partnerów, a także doprecyzowali zagadnienia i potrzeby uczestników, jakie chcieliby zrealizować. W wizycie przygotowawczej wzięły udział 4 osoby (1 lider  i 1 uczestnik z Polski, 1 lider i 1 uczestnik z Ukrainy) oraz przedstawiciele organizacji partnerskich.

Wymianę młodzieży zrealizowano w dniach 10.01.2019r. – 29.01.2019r. w ośrodku edukacyjno-szkoleniowym w Przysietnicy k. Brzozowa. Polskę reprezentowało 28 uczestników i 2 liderów z Tarnobrzega oraz Krosna, a Ukrainę 28 uczestników i 2 liderów z Kijowa.

Młodzi ludzie kształcili się pod okiem doświadczonych instruktorów, ekspertów z zakresu różnych stylów choreograficznych. Brali udział w wielu panelach dyskusyjnych na temat tańca, kultur i tradycji obu narodów. Młodzież miała okazję zaprezentować swoje umiejętności podczas kilku spektakli i na występach organizowanych m.in. w RCKP w Krośnie oraz Brzozowie.

W poszukiwaniu inspiracji choreograficznych młodzież brała udział w wyjazdach studyjnych m.in. do Centrum Dziedzictwa Szkła Krosna, szlakiem Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie oraz do Muzeum Teatru Starego w Krakowie. Młodzież zapoznała się z folklorem regionu podczas wyjazdu w Bieszczady i do Skansenu Budownictwa Ludowego w Sanoku. Uczestnicy  zorganizowali także liczne zabawy, imprezy integracyjne i sportowe. Praca w międzynarodowej grupie przyczyniła się  do zwiększenia kwalifikacji językowych młodzieży z języka polskiego, ukraińskiego, angielskiego oraz francuskiego. Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy pogłębili swoją wiedzę i zdobyli praktyczne umiejętności z zakresu choreografii tanecznej oraz nawiązali kontakty i przyjaźnie z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach.

Na koniec warsztatów zorganizowano wcześniej przygotowane widowisko pt. „Malowanie Tradycją” – spektakl z udziałem uczestników, zaproszonych gości i osób  zainteresowanych udziałem w podobnych przedsięwzięciach. Uczestnicy otrzymali Certyfikaty Youthpass, a przedstawiciele organizacji nawiązali kontakty w celu dalszej współpracy, czego przykładem są zaproszenia do udziału w festiwalach tanecznych w Polsce i na Ukrainie.

Linki do stron:

  1. https://www.facebook.com/pg/Taniec-sztuką-wolności-2063411960615448
  2. https://www.instagram.com/erasmus_fram/
  3. https://twitter.com/ErasmusFram

Filmy:

  1. Oko Reportera https://www.youtube.com/watch?v=PgvQ1NguCos
  2. https://www.youtube.com/watch?v=kkJRtDS7Ank