W tańcu nikną bariery, rodzą się przyjaźnie – 23.08.2015 – 30.08.2015

W dniach 23.08.2015 – 30.08.2015 Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „FRAM” wraz z Fundacją Promocji i Rozwoju Bieszczad przygotowało warsztaty w Czardworku koło Brzozowa, którego tematem był taniec nowoczesny pt. „W tańcu nikną bariery, rodzą się przyjaźnie”

Projekt skierowany był do młodzieży w wieku od 12 do 18 lat z Polski i Ukrainy oraz młodzieży polonijnej z Ukrainy, których zainteresowania związane są z tańcem nowoczesnym. W projekcie wzięło udział: z Polski: 46 uczestników + 7 nauczycieli/instruktorów, z Ukrainy: 47 uczestników + 7 nauczycieli/instruktorów. 

Partnerzy z Ukrainy byli: m.in. Zespół Tańca Nowoczesnego z miasta Browary i Czernihowa, Związek Polaków Lewego Brzegu z Kijowa

Organizowane warsztaty były szansą na poznanie siebie nawzajem i rozwój pasji. Taniec i muzyka okazały się uniwersalnym językiem porozumienia.  Na tle wspólnych zajęć muzycznych i tanecznych miał miejsce proces poznania kultury, tradycji, obyczajów i zwyczajów swoich najbliższych sąsiadów. Młodzi ludzie podsumowywali często – „Tak blisko siebie mieszkamy, a tak mało o sobie wiemy. Dzieli nas wiele barier wynikających z naszej różnorodności językowej, społecznej i przeszłości historycznej.” Spoiwem, które nas łączy ponad wszelkimi granicami jest muzyka i taniec.

Celem warsztatów była integracja młodzieży, doskonalenie umiejętności językowych, poznanie kultury, historii, geografii obu krajów. Młodzież wykonując różne zadania nabywała umiejętności współpracy w grupie, poznawała zasady i korzyści płynące z wolontariatu.

Dodatkowo w trakcie obozów było organizowane szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy poznali m.in. metody oceny stanu i funkcji życiowych poszkodowanego, udrażniania dróg oddechowych, sposób układania w pozycji bezpiecznej oraz zastosowanie metody przywrócenia tętna i oddechu

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.