Warsztaty teatralno-taneczne – Listopad 2014

W dniach 03.11.2014 – 10.11.2014 w Przysietnicy odbyły się warsztat teatralno-taneczne z udziałem młodzieży polskiej i ukraińskiej. Wśród młodzieży ukraińskiej była młodzież polonijna

W projekcie wzięło udział: z Polski: 48 uczestników + 7 nauczycieli/instruktorów, natomiast z Ukrainy: 49 uczestników + 7 nauczycieli/instruktorów .

Organizatorem byli: Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „FRAM”, Stowarzyszenie Ciepły Wiatr oraz Fundacja Promocji i Rozwoju Bieszczad

Partnerami z Ukrainy byli: m.in. Zespół Tańca Ludowego ”Wesołe hutsuliata”, Charkowskie Liceum Sztuki, Odeska szkoła średnia № 121 I-III stopnia z rozszerzonym nauczaniem języków obcych.

Podczas warsztatów młodzież prezentowała swoje tańce przeplatane sztuką teatralną. Celem warsztatów była integracja młodzieży, rozwój pasji i zainteresowań, podniesienie poziomu kompetencji językowych, poznanie kultury, historii, geografii obu krajów, nabycie umiejętności pracy z grupą a także poznanie zasad wolontariatu. Były też organizowane zajęcia z pierwszej pomocy m.in. bezpieczeństwo własne, ocena stanu i funkcji życiowych poszkodowanego, udrażnianie dróg oddechowych, układanie w pozycji bezpiecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.