Dawne tańce i muzyka – warsztaty taneczne – czerwiec 2016

W dniach 27.06.2016 – 04.07.2016 dziewczęta z Zespołu Fram wzięły udział w zorganizowanym przez   Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „FRAM”, Fundacja Promocji i Rozwoju Bieszczad, Zespół Wokalny Balbiny z Malborka oraz Eski Floreski ze Sztumu warsztatach w  Przysietnicy.

Tematem warsztatów była muzyka dawna. W projekcie wzięło udział młodzież polonijna, Ukraińska i Polska: z Polski: 46 uczestników + 7 nauczycieli/instruktorów, z Ukrainy: 47 uczestników + 7 nauczycieli/instruktorów.

Partnerami z Ukrainy byli: m.in. Zespół Berehynka z Kijowa, Szkoła Muzyczna im. Kruszelnickiej z Lwowa, Pałac Młodzieży z Łucka, Związek Polaków Lewego Brzegu z Kijowa.

Młodzież nie tylko zajmowała się tańcem czy też dawną muzyką, ale brała udział w różnych wycieczkach, zabawach a także grach zespołowych. Głównym celem warsztatów była integracja młodzieży, nabycie kompetencji językowych, poznanie kultury, historii oraz geografii obu krajów. Młodzież uczyła się umiejętności pracy w grupie oraz poznawała zasady wolontariatu. Były również prowadzone szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.