Różnie w kraju, różnie w zwyczaju, ale kochaju.

W dniach 07.11-14.11.2016r., w Nowym Łupkowie w Polsce odbyła się międzynarodowa wymiana sfinansowana ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży  pod tytułem „Różnie w kraju, różnie w zwyczaju, ale kochaju”.  W czasie wymiany uczestnicy aktywnie uczestniczyli we wszystkich formach aktywności podczas zajęć integracyjnych i artystycznych. W programie tym wzięła udział młodzież w wieku 16-24 lat wraz liderami z Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych FRAM wraz z młodzieżą Pałacu Młodzieży w Łucku.

Celem projektu było wzajemne poznanie różnorodności kulturowo-zwyczajowych na podstawie tradycji weselnych obu krajów. W czasie projektu opracowano zwyczaje, a także stworzono oraz zaprezentowano spektakl weselny pokazujący zwyczaje polskie i ukraińskie.

Młodzież od samego początku realizacji projektu czynnie została włączona w prace przygotowawcze.

Już na etapie początkowym partnerzy projektu prowadzili zajęcia warsztatowe z zakresu tańca i śpiewu. Zadaniem młodzieży było aktywne i systematyczne uczestnictwo w warsztatach. Zajęcia te miały przede wszystkim przygotować uczestników projektu do realizacji zadania jak również pogłębić warsztat taneczny i wokalny każdego z uczestników. W etapie przygotowawczym młodzież ponadto musiała zapoznać się ze zwyczajami obrzędowości weselnej.

Ale pobyt w Nowym Łupkowie to nie tylko warsztaty, młodzież brała czynny udział w spotkaniach ze specjalistami z dziedziny kulturoznawstwa i etnografii, zwiedzali okolice rejonu podkarpackiego, w tym Muzeum Budownictwa Ludowego (Skansen w Sanoku) oraz wspólnie przygotowywała spektakl pt. „Wesele”.

Młodzież polska i ukraińska w czasie pobytu uczestniczyła również w szeregu zajęciach na zasadzie nauki przez zabawę. Opiekunowie zorganizowali uczestnikom zajęcia kulturalno – rozrywkowe. Integrowali się poprzez wspólny udział w wycieczkach, zabawie dyskotekowej, zajęciach dodatkowych takich jak: loty na miotle, przejażdżka bieszczadzką ciuchcią, a także uczestnicy spędzali czas wolny na wspólnych rozmowach i zawiązywaniu przyjaźni polsko – ukraińskiej.

Finałem i zarazem podsumowaniem pracy młodzieży 12 listopada 2016 roku było wystawienie przedstawienia pt. „Wesele”, mające na celu prezentację kultur i obrzędowości obu narodów. Sztuka podkreśliła bliskość obu krajów „więcej między nami podobieństw niż różnic” jak wypowiadał się jeden z uczestników. Młodzież obu krajów była zafascynowana swoimi tak pięknymi tradycjami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.