„SŁOWIAŃSKIE STRACHY I DEMONY” – warsztaty etniczno-taneczno-artystyczne

W dniach od 02 lipca do 09 lipca 2019 roku nasze Stowarzyszenie realizowało projekt finansowany przez Narodowe Centrum Kultury, Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży 2019 pt.  „Słowiańskie Strachy i Demony” – warsztaty etniczno-taneczno-artystyczne.

Dzięki temu projektowi młodzież polska i ukraińska mogły poznać się, jako grupa i osoby indywidualne poprzez wspólne spotkania na temat kultury słowiańskiej w kontekście wierzeń i przesądów w ujęciu zwyczajów polskich i ukraińskich.

Doskonałą formą poznania się grup i integracji były wspólne zajęcia, które pokazały uczestnikom, że muzyka i taniec nie znają granic i są wartościami ponadnarodowymi i ponadczasowymi.

W trakcie warsztatów muzyczno-tanecznych młodzież mogła zobaczyć tradycyjne tańce obu krajów, oraz stworzyć swoją własną choreografię artystyczno-taneczną na występ końcowy pod kierunkiem instruktorów.

Z każdym dniem obserwowaliśmy jak młodzież z Polski i Ukrainy jest coraz bardziej ze sobą zżyta. Uczestnicy z Tarnobrzega przygotowali pokaz slajdów na którym przedstawili historię i kulturę swojego regionu. Natomiast Polacy mogli podziwiać piękno Kijowa i Charkowa, którą rówieśnicy z Ukrainy przedstawili w formie prezentacji multimedialnej.

Brali również udział w zajęciach podczas których pogłębiali naukę podstaw z zakresu języka polskiego i ukraińskiego. Indywidualnie uczestnicy mieli szanse lepiej się poznać na zajęciach integracyjnych oraz sportowo-rekreacyjnych.

Wspólna realizacja programu podczas warsztatów sprzyjała integracji, dobrej zabawie, odkrywaniu się w nowych rolach i powierzonych zadaniach. Dzięki realizacji projektu młodzież nawiązała nowe znajomości i przyjaźnie, zdobyła nowe doświadczenia, odkryła własny potencjał.

Warsztaty pokazały młodym ludziom, że niezależnie od miejsca zamieszkania jesteśmy tacy sami, mamy wspólnych przodków, wzrastamy w tym samym krajobrazie, ale jednocześnie zasadniczo różnimy się od pokolenia naszych ojców i dziadków. Dzięki projektowi pokazaliśmy młodzieży, jak  formułować nowy punkt widzenia na wspólną polsko-ukraińską historię, promować pozytywny wizerunek współczesnej spuścizny oraz dialogu między kulturami.

Warsztaty zostały sfinansowane przez   Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2019

„Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Narodowe Centrum Kultury nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.”